Previous Pause Następne

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy Ogniskowcy!

Szanowni Państwo, Koleżanki oraz Koledzy Ogniskowcy!

Informuję, że pojawiła się nowa strona naszej organizacji: www.dziadeklisiecki.pl

Serdecznie i gorąco witam moich kolegów prowadzących nową stronę i życzę bogatych treści i informacji o licznych wydarzeniach i aktywnościach naszego środowiska umieszczanych na tej stronie.

Ponieważ po powstaniu nowej strony byłyby dwie, niejako konkurencyjne, strony Towarzystwa „Przywrócić Dzieciństwo”, a szkoda byłoby tracić którąkolwiek z nich – uznałem, że istniejąca od dwunastu lat strona: www.dziadeklisiecki.org, zostanie wykorzystana przeze mnie jako strona Prezesa Honorowego, który to tytuł od pięciu lat piastuję. Będę na tej stronie publikował m.in. ciekawe historie i historyjki o naszych kolegach, wychowankach „Dziadka” Lisieckiego oraz o wychowankach ognisk młodszych generacji. Będę także poruszał problemy ogólnospołeczne a także historyczne mające związek z nami, jako członkami organizacji pożytku publicznego i jako obywatelami.

Jestem pewien, że istniejące strony o końcówkach org i pl będą się wzajemnie uzupełniały i wzbogacały wiedzę o ogniskach „Dziadka” Lisieckiego, o wybitnym Pedagogu XX wieku i Jego metodach wychowawczych. Będą informowały o aktualnych problemach, sprawach, wydarzeniach, sukcesach i (oby nie) niepowodzeniach naszego Towarzystwa. Będą też, a może nawet przede wszystkim, bo jest to jednym z głównych zadań i celów naszej organizacji, – rozpowszechniały tę wiedzę wśród środowisk pedagogicznych i nauczycielskich w Polsce.

Z poważaniem
Bogusław Homicki
Prezes Honorowy
„Przywrócić Dzieciństwo”
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”

Premiera filmu "Pilecki"

25 września 2015 roku miało miejsce ważne wydarzenie dla Polski ale także, może nawet szczególnie, dla naszej rodziny ogniskowej.

Kalejdoskop młodzieżowych inicjatyw

„PwP Nowe Kompetencje” to projekt ponadnarodowy w partnerstwie z katalońską Fundacją Esplai, Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży ( lider projektu) oraz „Przywrócić Dzieciństwo” Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”. Celem projektu było wypracowanie modeli animacji lokalnej, które w oparciu o doświadczenia partnera ponadnarodowego mogą zostać realizowane i upowszechniane w Polsce.

Imieniny "Dziadka"

Imieniny Dziadka Lisieckiego

200 osób przyszło 5 marca 2006 roku świętować imieniny Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”, człowieka, który poświęcił całe swoje życie dzieciom ulicy.

Spotkania Mamutów

Już od ponad roku w ognisku na Starej odbywają się cykliczne (co dwa miesiące) spotkania wychowanków ognisk „Dziadka” Lisieckiego pod hasłem imieninowym. Po prostu na każdym spotkaniu świętujemy imieniny solenizantów, którzy w ostatnim okresie mieli lub będą mieli imieniny.

 

Protokół Komisji Rewizyjnej WZ 2014 r.

Protokół Komisji Rewizyjnej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Ulicy                                                                                                                      im.

80 lat ogniska "Praga"

80-lecie Ogniska Praga 24-25 października 2013 r.
Koleżanki i Koledzy,
właśnie jesteśmy po dwudniowych uroczystościach związanych z obchodami 80-lecia Ogniska Praga i przeniesieniem dzieci do nowego budynku w związku z przygotowaniem starego budynku do remontu.
W czwartek, 24 października, odbyła się konferencja dotycząca organizacji pozarządowych w Lokalnych Systemach Wsparcia.

"Mamuty" dla Świdra - Dąb "Dziadka" Lisieckiego

Koleżanki i Koledzy.
W sobotę 15 września 2013r. byliśmy w Świdrze i odbyła się Akcja

                                    "Mamuty" dla Świdra - Dąb Dziadka Lisieckiego"

obozowe wspomnienia Piotra Klemta

Koleżanki i Koledzy,
w ostatnim wydaniu internetowej gazety Otwock24 ukazał się artykuł wspomnieniowy Piotra Klemta o letnich obozach ogniskowców. Oto link do tego artykułu:

http://www.otwock24.home.pl/?p=4666

Namawiam do dokonywania wpisów ze swoimi wspomnieniami z ogniskowych obozów letnich. Może ja nie mam racji i były inne "najlepsze" obozy :).

Pozdrawiam

Boguslaw Homicki - Prezes Honorowy
"Przywrocic Dziecinstwo"
Towarzystwo Przyjaciól Dzieci Ulicy
im. K.Lisieckiego "Dziadka"
ul. Wojska Polskiego 14, 08-440 Pilawa
Tel.kom. 609 429 255
E-mail; bhomicki@yahoo.com
www.dziadeklisiecki.org

Imieniny Dziadka - 4 marca 2012

W niedzielę 4 marca 2012 roku o Ognisku na Starej odbędzie się nasze doroczne święto ogniskowe - Imieniny Dziadka.

Strony