Previous Pause Następne

Premiera filmu "Pilecki"

25 września 2015 roku miało miejsce ważne wydarzenie dla Polski ale także, może nawet szczególnie, dla naszej rodziny ogniskowej.

Kalejdoskop młodzieżowych inicjatyw

„PwP Nowe Kompetencje” to projekt ponadnarodowy w partnerstwie z katalońską Fundacją Esplai, Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży ( lider projektu) oraz „Przywrócić Dzieciństwo” Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”. Celem projektu było wypracowanie modeli animacji lokalnej, które w oparciu o doświadczenia partnera ponadnarodowego mogą zostać realizowane i upowszechniane w Polsce.

Imieniny "Dziadka"

Imieniny Dziadka Lisieckiego

200 osób przyszło 5 marca 2006 roku świętować imieniny Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”, człowieka, który poświęcił całe swoje życie dzieciom ulicy.

Spotkania Mamutów

Już od ponad roku w ognisku na Starej odbywają się cykliczne (co dwa miesiące) spotkania wychowanków ognisk „Dziadka” Lisieckiego pod hasłem imieninowym. Po prostu na każdym spotkaniu świętujemy imieniny solenizantów, którzy w ostatnim okresie mieli lub będą mieli imieniny.

 

Protokół Komisji Reizyjnej WZ 2014 r.

Protokół Komisji Rewizyjnej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Ulicy                                                                                                                      im.

80 lat ogniska "Praga"

80-lecie Ogniska Praga 24-25 października 2013 r.
Koleżanki i Koledzy,
właśnie jesteśmy po dwudniowych uroczystościach związanych z obchodami 80-lecia Ogniska Praga i przeniesieniem dzieci do nowego budynku w związku z przygotowaniem starego budynku do remontu.
W czwartek, 24 października, odbyła się konferencja dotycząca organizacji pozarządowych w Lokalnych Systemach Wsparcia.

Koło "Warszawa" dla Świdra - Dąb "Dziadka" Lisieckiego

Koleżanki i Koledzy.
W sobotę 15 września 2013r. byliśmy w Świdrze i odbyła się Akcja

                                    "Koło "Warszawa" dla Świdra - Dąb Dziadka Lisieckiego"

obozowe wspomnienia Piotra Klemta

Koleżanki i Koledzy,
w ostatnim wydaniu internetowej gazety Otwock24 ukazał się artykuł wspomnieniowy Piotra Klemta o letnich obozach ogniskowców. Oto link do tego artykułu:

http://www.otwock24.home.pl/?p=4666

Namawiam do dokonywania wpisów ze swoimi wspomnieniami z ogniskowych obozów letnich. Może ja nie mam racji i były inne "najlepsze" obozy :).

Pozdrawiam

Boguslaw Homicki - Prezes Honorowy
"Przywrocic Dziecinstwo"
Towarzystwo Przyjaciól Dzieci Ulicy
im. K.Lisieckiego "Dziadka"
ul. Wojska Polskiego 14, 08-440 Pilawa
Tel.kom. 609 429 255
E-mail; bhomicki@yahoo.com
www.dziadeklisiecki.org

Imieniny Dziadka - 4 marca 2012

W niedzielę 4 marca 2012 roku o Ognisku na Starej odbędzie się nasze doroczne święto ogniskowe - Imieniny Dziadka.

Spłacanie długu

W  roku 2011 minęło 38 lat od podjęcia mojej pracy społecznej w ogniskach w charakterze wolontariusza, którą podjąłem w roku 1973 w Ognisku „Praga” jako wychowanek „Dziadka” Lisieckiego. Jest to na tyle dużo lat, że niektórzy, a może nawet większość z obecnych członków Towarzystwa, tyle lat jeszcze nawet nie przeżyli.

Strony